LISTEN
DJ

MUSIC VDO

SHARE

ประตูใจ - สาว สาว สาว

ประตูใจ
สาว สาว สาว
ก๊อก ก๊อก ก๊อก
เปิดประตู เปิดออกดูว่าใครมา
ก็อยู่สบายแล้วนี่นา
แล้วใครจะมาเปิดประตูหัวใจ

ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประตู
เปิดออกดู อ๋อเป็นเธอ
อยู่สบาย มั้ยละเออ
จึงเปิดรับเธอเข้าประตูหัวใจ
เปิดเอาไว้ถ้าใจของเธอมั่นคง
จะตกลงถ้าเธอไม่มีเปลี่ยนใจ
จะรับไว้สู่ประตูใจ

ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประตู
เปิดออกดู เขาเป็นใคร
แต่ใยเขา เขาทำไม
เอาเธอจากไปสู่ประตูวิวาห์

ล็อก ล็อก ล็อก ปิดประตู
ไม่อยากดู ดูหน้าใคร
ไม่อยากเห็น คนไร้หัวใจ
จึงต้องปิดไฟ ใส่กลอนประตู

เปิดเอาไว้ถ้าใจของเธอมั่นคง
จะตกลงถ้าเธอไม่มีเปลี่ยนใจ
จะรับไว้สู่ประตูใจ

ล็อก ล็อก ล็อก ปิดประตู
ไม่อยากดู ดูหน้าใคร
ไม่อยากเห็น คนไร้หัวใจ
จึงต้องปิดไฟ ใส่กลอนประตู
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์ของเราใช้งานคุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ ดูนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและบริหารเว็บไซต์