LISTEN
DJ

MUSIC VDO

SHARE

นี่แหละเพื่อน - XYZ

นี่แหละเพื่อน
XYZ
นึกนึกแล้วเป็นไง นั่นไงเธอต้องมา (นึกแล้วเป็นไง นั่นไงเธอต้องมา)
จะลืมฉันเสียได้ลงคอก็ให้มันรู้ไป (ทิ้งทิ้งกันลงก็ให้มันรู้ไป)
นี่แหละคือเพื่อนเก่า
จะทะเลาะกันมากี่ทีทุกคนยังดีต่อกัน

นึกนึกถึงวันก่อน ก่อนเคยเรียนด้วยกัน (นึกถึงวันก่อนก่อนเรียนด้วยกัน)
หากวันไหนคิดหนีโรงเรียนก็โดนตีด้วยกัน (คิดหนีโรงเรียนถูกตีด้วยกัน)
นี่แหละ คือเพื่อนเก่า
จะทะเลาะกันมากี่ทีทุกคนยังดีต่อกัน

นึกแล้วว่าเธอต้องกลับมา
นึกแล้วว่าเราต้องเจอะกัน
เพราะรู้ว่าใจมันผูกพัน
วันหนึ่งก็คงต้องกลับมาหา

อือ อือ อ๋ออืม อือ อือ อ๋ออืม

นึกนึกถึงวันก่อน ก่อนเคยเรียนด้วยกัน (นึกถึงวันก่อนก่อนเรียนด้วยกัน)
หากวันไหนคิดหนีโรงเรียนก็โดนตีด้วยกัน (คิดหนีโรงเรียนถูกตีด้วยกัน)
นี่แหละคือเพื่อนเก่า
จะทะเลาะกันมากี่ทีทุกคนยังดีต่อกัน

นึกแล้วว่าเธอต้องกลับมา
นึกแล้วว่าเราต้องเจอะกัน
เพราะรู้ว่าใจมันผูกพัน
วันหนึ่งก็คงต้องกลับมาหา

นึกนึกแล้วเป็นไง นั่นไงเธอต้องมา (นึกแล้วเป็นไง นั่นไงเธอต้องมา)
จะลืมฉันเสียได้ลงคอก็ให้มันรู้ไป (ทิ้งทิ้งกันลงก็ให้มันรู้ไป)
นี่แหละ คือเพื่อนเก่า
จะทะเลาะกันมากี่ทีทุกคนยังดีต่อกัน

นึกนึกแล้วเป็นไง นั่นไงเธอต้องมา (นึกแล้วเป็นไง นั่นไงเธอต้องมา)
จะลืมฉันเสียได้ลงคอก็ให้มันรู้ไป (ทิ้งทิ้งกันลงก็ให้มันรู้ไป)
นี่แหละคือเพื่อนเก่า
จะทะเลาะกันมากี่ทีทุกคนยังดีต่อกัน

นึกนึกแล้วเป็นไง นั่นไงเธอต้องมา (นึกแล้วเป็นไง นั่นไงเธอต้องมา)
จะลืมฉันเสียได้ลงคอก็ให้มันรู้ไป (ทิ้งทิ้งกันลงก็ให้มันรู้ไป)
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์ของเราใช้งานคุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ ดูนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและบริหารเว็บไซต์