LISTEN
DJ

Goodtime Radio ดับร้อน ดับร้อย

SHARE

เงื่อนไขและกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม Goodtime Radio ดับร้อน ดับร้อย 

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “Goodtime Radio ดับร้อน ดับร้อย” เพื่อรับสิทธิ์เป็นผู้ได้รับรางวัล Voucher จากร้าน Lucky Suki สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 552 บาท จำนวน 15 รางวัล และ แอร์แคเรียร์ รุ่น Copper 11 ขนาด 9,200 BTU มูลค่า 16,900 บาท จำนวน 1 รางวัล 

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ดังนี้
2.1 ลงทะเบียนร่วมสนุกลุ้นรับ Voucher จากร้าน Lucky Suki ได้ตั้งแต่วันที่ 1-26 เมษายน 2567 โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร พร้อมบอก "วิธีการดับร้อนของคุณที่ได้ผลคืออะไร?" ผ่าน www.goodtimeradio.fm หรือ LINE Official Account: @GoodtimeRadio ทีมงานจะคัดเลือกผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนและให้ความเห็นโดนใจคณะกรรมการ และติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อให้มาเล่นกิจกรรมหน้าไมค์กับดีเจ ทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ โดยเริ่มกิจกรรมหน้าไมค์ตั้งแต่วันที่ 8-26 เมษายน 2567 โดยจะติดต่อผู้มีสิทธิร่วมสนุกโชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบสมาชิก เพื่อให้มาเล่นเกมหน้าไมค์กับดีเจ หากผู้มีสิทธิร่วมสนุกมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ จนส่งผลให้ไม่สามารถติดต่อได้ หรือในกรณีที่ไม่รับสาย ทางบริษัทฯ จะเลือกผู้มีสิทธิร่วมสนุกสำรองเพื่อมาเล่นเกมหน้าไมค์กับดีเจแทน เนื่องจากการเล่นเกมเป็นการออกอากาศสด ในกรณีที่ติดต่อผู้มีสิทธิร่วมสนุก 1 ครั้งแล้วไม่รับสาย จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเล่นเกม จะมีการเลือกผู้มีสิทธิร่วมสนุกสำรองเพื่อเล่นเกมแทน โดยผู้มีสิทธิร่วมสนุกที่ได้รับคัดเลือกจะต้องบวกเลขให้ถูกว่า ตัวเลขที่ต้องเติมให้เต็ม 100 องศา คือเลขอะไร (ตัวอย่าง โจทย์ 80.7+ 11+? = 100 คำตอบที่ต้องเติมให้เต็มร้อยคือ 8.3) หากตอบถูกภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับของรางวัลเป็น Voucher จากร้าน Lucky Suki สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 552 บาท
2.2 ลงทะเบียนร่วมสนุกลุ้นรับ แอร์แคเรียร์ รุ่น Copper 11 ขนาด 9,200 BTU

มูลค่า 16,900 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 18:00 น. โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร พร้อมบอก "วิธีการดับร้อนของคุณที่ได้ผลคืออะไร?" และอัพโหลดรูปถ่ายฉลากแอร์ให้เห็น 1. รหัสรุ่น (Model) และ 2. หมายเลขลำดับ (Serial No.)  อย่างชัดเจน แนบรูปดังกล่าวมาพร้อมการลงทะเบียน โดยคณะกรรมการจะตัดสินรางวัลจากรูปฉลากแอร์แคเรียร์ของผู้มีสิทธิร่วมสนุกที่มี รหัสรุ่น (Model) และ หมายเลขลำดับ (Serial No.) ที่เป็นลูกค้ามายาวนานที่สุดจากผู้ที่ลงทะเบียนมาทั้งหมด จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล 

3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

4. ของรางวัล ได้แก่
4.1 Voucher จากร้าน Lucky Suki สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 552 บาท จำนวน 15 รางวัล

  • Voucher แทนเงินสดมูลค่า 276 บาท จำนวน 2 ใบ/รางวัล
  • Voucher รวมเครื่องดื่มรีฟิล แต่ไม่รวมของว่าง ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตัวท่านเอง

4.2 แอร์แคเรียร์ รุ่น Copper 11 ขนาด 9,200 BTU มูลค่า 16,900 บาท จำนวน 1 รางวัล 

  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับให้กับ บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • ของรางวัลจะไม่รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งแอร์ ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบชำระค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตัวท่านเอง

5. ของรางวัลจะไม่ได้ถูกนำมาทบ ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมในวันนั้น ๆ ตอบคำถามผิด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. เงื่อนไขการใช้ของรางวัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล อันเกิดมาจากผู้ให้บริการ

7. บริษัทฯ จะส่งมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 60 วัน โดยนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม และได้รับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว

8. ผู้ได้รับรางวัลต้องทำตามกติกาให้ถูกต้อง และครบถ้วน ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดและสิ่งอื่นใดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องมีชื่อที่ลงทะเบียนร่วมสนุกตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

9. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยทีมงานจะติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ เพื่อแจ้งเรื่องการส่งเอกสารในการรับรางวัล และยืนยันการจัดส่งของรางวัล สงวนสิทธิ์ในการร่วมสนุก และรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงเท่านั้น

10. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดทุกกรณี

11. การติดต่อผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ จะดำเนินการผ่านช่องทาง และวิธีการต่างๆ ดังนี้
11.1 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ได้ออกอากาศหน้าไมค์ – ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลโดยการโทรกลับ และส่งรายละเอียดการติดต่อรับของรางวัลผ่านทางอีเมล์ ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่หลังไมค์ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ได้ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรอีก 1 ครั้ง และส่งรายละเอียดทางอีเมล์ หากไม่ได้รับการตอบกลับตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
11.2 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ร่วมสนุกผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ - ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลโดยการโทรกลับ และส่งรายละเอียดการติดต่อรับของรางวัลผ่านทางอีเมล์ ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ได้ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรอีก 1 ครั้ง และส่งรายละเอียดทางอีเมล์ หากไม่ได้รับการตอบกลับตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
11.3 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ร่วมสนุกผ่านทาง Social Media (Facebook, Instagram, X) – ทางบริษัทฯ จะประกาศผลผ่านช่องทางที่ให้ร่วมสนุก และให้ผู้ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ด้วยการติดต่อกลับผ่านทาง Inbox หรือ DM ภายในเวลาที่กำหนด และแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลผ่านช่องทางนั้นๆ ในกรณีผู้ได้รับรางวัลไม่รายงานตัวตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

12. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ การชำระภาษีดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการชำระภาษี โดยผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องของรางวัลอื่น หรือการชดเชยใด ๆ จากทางบริษัทฯ

13. จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจะถูกคำนวณจากมูลค่าของรางวัลตามที่ผู้ให้บริการแต่ละแห่งกำหนดเท่านั้น โดยมูลค่าของรางวัลที่ปรากฏ เป็นมูลค่าของรางวัลในราคาเต็ม (ก่อนหักส่วนลด หรือโปรโมชั่นใด ๆ) ตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด ซึ่งมูลค่าของรางวัลอาจมีความแตกต่างจากราคาขายบนหน้าเว็บไซต์ ราคาจัดโปรโมชั่นพร้อมส่วนลด หรือจากจุดขายอื่นๆ ของทางผู้ให้บริการ โดย บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัลดังกล่าว

14. หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการลงทะเบียน, เล่นเกม นำชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองมาใช้ในการเล่นเกม, เล่นเกมแทนบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที

15. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

16. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

17. เมื่อร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดกิจกรรมทราบ โดยผู้จัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ นอกจากเป็นข้อมูลในการแสดงตัวตนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ เงื่อนไขและกติกาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ

 

สนับสนุนโดย
  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์ของเราใช้งานคุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ ดูนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและบริหารเว็บไซต์